Accessibility links

Breaking News

Prezidan Obama Pase Lòd Pou Etazini Fèmen Sant Detansyon Guantanamo a


Prezidan ameriken an, Barack Obama, pase lòd pou yo fèmen disi yon lane prizon militè Lèzétazuni ap opere nan baz naval Guantanamo a, nan Kiba. Mesye Obama siyen dekrè prezidansyèl la jedi--dezyèm jounen konplè lap pase kòm chèf Mezon Blanch la. Nouvo lidè ameriken an siyen 3 dekrè prezidansyèl e li deklare (nap site) pou kòmanse, mwen kapab di san eksepsyon e san okenn malentendi ke Lèzètazuni pa pral torture prizonye. Dezyèmman, nou pral fèmen kan detansyon bè Guantanamo a, e nou pral eseye wè kijan nou pral jere moun yo kenbe lòtbò a. 3 zyèmman, nou pral fè yon revizyon " de fond en comble" pou detèmine prese-prese kijan nou pral kenbe nan detansyon epi juje eleman ki sanble mele nan teworism yo, yon fason pou n' pwoteje nasyon an e respekte eta de dwa.

Prizon Guantanamo a, ki te lakòz gwo pale-anpil, se yon prizon gouvènman ansyen prezidan George W. Bush la te louvri pou kenbe sispèk teworis etranje. Pifò moun nan lemond byen akeyi desizyon prezidan Barack Obama pran pou’l fèmen sant detansyon bè Guantanamo a, sepandan reyaksyon jeneral demach mesye Obama jwenn sou planèt la endike tou ke moun konprann defi desizyon sa a pral poze pou Lèzétazuni. Gen anpil peyi sou kontinan ewopeyen an ki tap fè presyon pou yo fèmen prizon sa a depi plizyè lane. Sepandan, kounye a, yap fè deba pou konnen si yo ta dwe aksepte ansyen detni yo lakay yo, lè Lézétazuni fini pa libere yo. Rezon an ? sa ka poze gwo pwoblèm politik ak pwoblèm sekirite pou nasyon sa yo.

Nan Afganistan, kote yo te arete anpil nan prizonye yo, prezidan Hamid Karzai di fèmti sant detansyon Guantanamo a pral rann li pi fasil pou jwenn apui komunote entènasyonal la nan lagè kont latèrè a. Bò kote pa yo, gwoup dwazumen yo di desizyon pou fèmen sant detansyon Guantanamo a, se yon pa nan bon direksyon an. Yon lòt kote, prezidan Barack Obama te fè yon vizit nan Depatman DEta a, kote li pran lapawòl pandan antre an fonksyon ansyen premyè dam Hillary Clinton kòm chèf diplomasi Lèzétazuni.

Nouvo prezidan an deklare :avèk Hillary Clinton ak 2 gwo anvwaye spesyal ameriken tankou Richard Holbrook e George Mitchell, plis ekip anplwaye devwe mwen genyen devan’m yo, nou pral kapab akonpli objektif nou fikse yo, ki se:mentni Lèzétazuni an sekirite, pote yon avni ki pi bèl non sèlman pou pwòp peyi nou an, men tou pou lòt peyi nan lemond.

Nouvo sekretè d’Eta ameriken Hillary Clinton pran angajman pou’l mennen yon diplomasi djanm e mete sou pye kèk pwogram devlopman efikas. Plizyè santèn anplwaye Depatman an te rezève yon akèy “plen chalè, akonpaye ak bravo” pou madam Clinton lè li antre nan lokal Depatman afè etranjè Etazini an--yon jou apre sena ameriken an te ratifye’l kòm nouvo chèf diplomasi Lèzetazuni. Clinton di li vle pou Depatman an opere ”klèman e onètman” e li deklare gouvènman Obama a make kòmansman yon nouvo “peryòd” pou Lèzetazini.
Sekretè d’Eta Clinton deklare li pral konte sou konsèy ak eksperyans plis pase 20 mil anplwaye sèvis etranjè a ak anplwaye sèvis sivil yo pandan ya’p pote-kole pou yo asire sekirite peyi a, enterè ak valeur moral Lèzetazini toujou ap defann yo.

Nan diskou li a, san li pa kritike dirèkteman ansyen gouvènman George Bush la, sekretè d’Eta Hillary Clinton di ekip prezidan Barack Obama a pral akeyi opinyon anplwaye gouvènman an e’l pral chita sou mwens divizyon. " Nou vle voye yon mesaj klè e san e san malentendi (san konfizyon). Sa nou genyen la a, se yon ekip… e nou se manb ekip la. Mwen pap kapab reyalize anyen nan 7 tyèm etaj la, ni prezidan an pa kapab akonpli anyen depi biwo Oval la, amwenske nou fè konprann klè ke nou tout fè pati ekip Etazuni an. Nou pa pral tolere ankò kalite hing-hang divizyon ki te paralize e minnen kapasite nou pou’n reyalize travay nasyon an. Madam Hillary Clinton dekri politik etranjè Lèzetazuni tankou 3 wòch dife:defans, diplomasi ak devlopman. E li di Ajans Entènasyonal Devlopman an (USAID) ki se yon ajans kap opere sou lobedyans Depatman D’Eta responsab 2 dènye volè politik etranjè amerikèn nan.

XS
SM
MD
LG