Accessibility links

Breaking News

Prezidan Bush ap Vizite Vandredi 2 Septanm nan Rejyon Sinistre Siklòn Katrina yo


Prezidan George W. Bush ap pran direksyon Gòlf Meksik la vandredi pou l' al wè ak pwòp je li dimansyon dega siklòn Katrina fè nan rejyon an.

Pandan 4 dènye jou yo, msye Bush pase pifò tan li ap suiv dewoulman operasyon sekou yo apre dega move tan an, youn nan katastwòf natirèl pi malouk ki janm frape Etazuni nan istwa li.

Prezidan an pral vizite kominote siklòn nan devaste nan Eta Alabama, Mississippi ak nan Louisiane. Li pral sivole nan avyon rejyon yo e, lè sitiasyon an va pèmèt li, chèf Mezon Blanch lan va mache nan zòn sinistre yo.

Konseye l' yo di msye Bush dwe fè plizyè eskal (plizyè kanpe) pandan vire-won sa a pami yo, yon kanpe nan Nouvelle Orléans.

Lidè ameriken an deja kalifye siklòn Katrina kòm pi gwo dezàs natirèl nan istwa peyi a, e li rekonèt sa kapab pran plizyè ane pou Eta ki nan rejyon Gòlf Meksik la rekanpe sou 2 pye yo.

Prezidan an anonse gouvènman li an pral mete sou pye yon kokenn chenn operasyon-sekou, men li ajoute sektè prive a genyen anpil konkou li ka bay nan sikonstans lan. Msye Bush fè deklarasyon sa a nan Mezon Blanch lan avèk papa li (ansyen prezidan George Herbert Walker Bush) ak èks prezidan Bill Clinton bò kote li. 2 ansyen prezidan ameriken yo pral repran wòl yo te jwe apre radmare ki te frape ane pase rejyon Oseyan Endyen an. Nan epòk la, yo te mache fè kèt-zoban pou ranmase lajan (1 milya dola) anfavè nasyon sinistre sidès azyatik yo.

Msye Bush te diskite tou avèk konseye'l yo konsekans ekonomik ouragan an sou peyi a nan moman ya'p pare yo pou mande Kongrè a yon èd prese-prese anfavè viktim yo. Chèf dEta ameriken an te pran koze tou ak prezidan Bank Santral Etazini an, Alan Greenspan. Diskisyon li ak prezidan Rezèv Federal la te santre sitou sou enpak siklòn Katrina genyen sou pri ak pwoduksyon gazolin nan Ozetazini. Dega sou rafinnri ak pui petwòl yo deja pwovoke yon gwo ogmantasyon pri sou mache a--ogmantasyon anpil ameriken pa kapab abòde. Prezidan george W. Bush an mande ameriken yo pran yon ti pasyans e l' ekzòte populasyon an fè ekonomi gaz jiskaske pwoduksyon ak livrezon yo va retounen nan yon nivo akseptab.

XS
SM
MD
LG