Accessibility links

Breaking News

Alyans ant Liberal ak Konsèvatè Evanjelik Ozetazini, 2èm pati


Tankou nou te eksplike l’ lafwa pase, tradisyonèlman eleman liberal ak konsèvatè pa danse kole nan peyi isit. Alòs sa fè moun ap mande ki motif ki dèyè alyans sa a nou remake depi kèk tan ant 2 segman sa yo nan sosyete a. Allan Hertzke se pwofesè syans politik ak relijyon nan Inivèsite Oklahoma. Li di nou gen plis lidè evanjelik alèkile ki tabli koneksyon ak gwoup tankou Majorite Feminis la, ki anfavè avòtman volontè legal. Objektif alyans sa a se pou yo ka fè Kongrè a vote lwa tankou Akt sou Pwoteksyon Viktim Trafik Moun yo, ki te pase nan lane 2000 e ki konbat pratik ilegal sa a, anpalan de lavant fi ak timoun piti pou fè pwostitisyon ak travay esklav.

Allan Herzkee di sa ki te alabaz li se paske yo tap pèsekite kretyen parèy yo atravè lemond. Men sa vin tounen yon demach pi laj, anfavè dwa moun, gras ak machin politik etranjè amerikèn nan. Gras ak volonte evanjelik konsèvatè yo ak eleman liberal yo pou yo mete fòs yo ansanm, palman federal la deja adopte kèk lwa enpòtan sou kesyon dwa moun nan. Pa egzanp, Act ou Lapè nan Soudan an, nan lane 2002, ki te pèmèt asistans rive tousuit nan rejyon sid peyi afriken sa a e ki te egzije gouvènman ameriken an pou li voye je sou chita-tande lapè ki tap fèt nan zòn nan. Kilès ki te fè demach pou lwa a? Se te kretyen konsèvatè ak manm Black Caucus la (gwoup depite nwa yo) ki tradisyèlman demokrat e liberal.

Men se pa tout lidè evanjelik ki santi yo konfòtab ak alyans sikonstans sa yo. Senatè James Inhofe (Repibliken Oklahoma) di si ou kwè nan fon kè w ke lavi kòmanse depi yon fi ansent, nan pwen konpwomi posib sou sa. Li pa kwè dwe gen alyans ak pyès gwoup ki anfavè dilatasyon. Li di, “Mwen pa kwè gen plas pou konpwomi. Pa gen rezon dayè pou n’fè konpwomi. Si yon gwoup kwè nan agenda konsèvatè a, e agenda konsèvatè a te ranpòte 4 dènye eleksyon yo, poukisa pou w’fè konpwomi lè se ou k’ap mennen?”

Se pa tout konsèvatè ki dakò ak Senatè Inhofe. Richard Cizik, yon responsab nan NAE, Asosyasyon Nasyonal Kretyen Evanjelik yo, kwè pafwa li nesesè pou w fè konpwomi, pou ou ka reyalize kèk obejktif enpòtan. Li di, nou pa asosye nou ak kèk nan move bagay mouvman ekolojis la fè. M’kwè se te yon move bagay lè mouvman sa a te mare sosis li ak efò pou kontwole popilasyon (kidonk planning familyal), pa egzanp.

Se pou sa Cizik di li pap rele tèt li yon ekolojis, yon moun k’ap defann anviwonnman an, akòz move asosyasyon mouvman sa a te fè nan tan pase. Men li deklare, sètènman vizyon ni se yon mouvman evanjelik ki kolabore ak gwoup ekolojis yo pou sove planèt la. Li di “mwen pa wè kouman sa ap posib amwenske gen kolaborasyon sa a.” Kwakilanswa, Reveran Richard Cizik di pou li reyalize kolaborasyon sa a, li pral oblije konvenk pa senpman evanjelik konsèvatè yo. Liberal yo tou konn enkonfòtab, pafwa, ak ide konpwomi an.

XS
SM
MD
LG