Accessibility links

Breaking News

Moun Florid ap Fe Preparasyon pou Ouragan Idalia


Mesye yo ap koupe mosso bwa devan yon magazen pou bare fenet yo anvan pasaj ouragan Idalia nan Cedar Key, Florid, 29 Out 2023.

Ouragan Idalia pran fòs Madi nan moman lap fonse nan direksyon Kòt Gòlf eta Florid la.

Otorite yo pase lòd bay moun ki abite nan zòn nan pou yo evakye epi ankouraje plizyè milyon lòt pou yo fè preparasyon pou sa yo kwè ki taka yon Kategori 3 Ouragan, lè li frape Mèkredi.

Idalia pote avè l van kap soufle ak yon vitès 179 kilomèt alè. Meteyo atann ni aske li frape Florid Mèkredi maten.

Gouvènè eta Florid la, Ron DeSantis ankouraje sitwayen ki abite nan zòn ki siseptib a inodasyon pou yo suiv lòd li pase pou yo chache lòt kote pou yal pran abri, paske gwo vag ouragan an pral koze kapab touye moun.

XS
SM
MD
LG