Accessibility links

Breaking News

Administrasyon Biden Nan vle Bay Tout Sitwayen Ameriken Aksè ak Entènèt


Biden
Biden

Prezidan Etazini Joe Biden di li vle asire li ke chak sitwayen ameriken gen aksè ak entènèt. Peyi a pral envesti plis pase $40 milya dola pou laji sèvis sila.

Pifò sitwayen ameriken, aksè ak entènèt rapid se yon bagay ke yo konsidere garanti. Men, gen dè milyon sitwayen ameriken nan kominote riral yo ak zòn neglije yo ki pa gen sèvis sila.

Pou Ede elimine diferans digital sa prezidan Biden deklare "Nou pral kapab bay chak sitwayen ki nan Etazini aksè ak Entènèt!”

Prezidan Joe Biden nan mwa jen 2023 a pran angajman pou envesti plis pase 40 milya dola nan kad yon plan pou bay omwen 8.5 milyon kay ak biznis nan Etazini aksè ak entènèt rapid pou pita an 2030.

Li Kontinye poul di "Se pi gwo envestisman nou ap fè nan sèvis Entènèt rapid, paske pou ekonomi jounen jodi a mache pou tout moun, aksè ak entènèt vin enpòtan menm jan ak elektrisite, oswa dlo ak lòt sèvis debaz yo."

Pwogram Koneksyon Abòdab, oswa ACP, ke peyi a te lanse nan ane 2021, deja pèmèt moun ki kalifye peye jiska $30 pa mwa, oswa jiska $75 pa mwa sou tè kote tribi ki kalifye abite pou ede ak bòdwo entènèt, epi tou yon rabè jiska $100 sou acha yon laptop, yon òdinatè pou biwo, oswa yon tablèt.

Administrasyon an ap travay ak plis pase 300 òganizasyon kominotè nan tout peyi a, espesyalman nan kominote riral yo, pou ede yo jwenn sèvis entènèt.

Kim Keenan se responsab seksyon regleman nan Enstiti Pwogrè Digital, yon òganizasyon ki p ap travay pou fè benefis, k ap ede nan pwojè sila deklare.

"Objektif nou se asire nou ke moun konprann politik sa a, konprann ke li bay rezilta.

Dapre Keenan pwogram sa ap bay sitwayen yo opòtinite pou yo pa oblije chwazi ant manje ak entènet, san enpòtan anpil.

Dapre li, se yon opòtinite ke sitwayen yo ka pwofite epi rete konsantre sou li, paske pri entènèt la, se youn nan pi gwo baryè ki anpeche kèk moun konekte."

Gen enkyetid, ke finansman pwogram ACP a ka kanpe nèt nan ane ki ap vini an. Yon bagay Keenan di ke otorite yo dwe konsidere e rezoud.

Administrasyon Biden-Harris la di aksè ak sèvis entènèt rapid pa yon liks ankò - li se yon nesesite pou sitwayen yo viv kòmsadwa nan sosyete a jounen Jodi a.

XS
SM
MD
LG