Accessibility links

Breaking News

Nouvo Règleman pou Akselere Pwosesis Demand Azil Ozetazini


Yon dam kiben ak pitit fi li tann pou yon kamyonet Gad Frontye Etazini vinn chache li pou mennen yo nan eta Arizona, 6 Fevriye 2022.
Yon dam kiben ak pitit fi li tann pou yon kamyonet Gad Frontye Etazini vinn chache li pou mennen yo nan eta Arizona, 6 Fevriye 2022.

Jedi 24 mas la, administrasyon Biden nan rann piblik kèk nouvo règleman sou fason ajan imigrasyon sou fwontyè amerikano-meksiken an pral jere demand azil yo, avèk espwa ke yo va kapab pran desizyon sou ka azil yo nan yon peryòd mwa e non ane.

Règleman yo bay ajan k ap jere demand azil yo otorite pou yo apwouve oubyen refize demand yo; jiskela sèl ofisyèl ki te gen otorite sa a se jij imigrasyon ki t ap pran desizyon sou ka migran ki te rive sou fwontyè a. Sèl travay ajan imigrasyon yo, sete fè premye tchèk sou demand azil yo epi detèmine ki tip sèvis imanitè migran ki te rive sou fwontyè a te merite

Chanjman sa a kapab gen yon enpak ki ale lwen; men otorite yo nan adminitrasyon an fè konnen yo pral kòmanse miz an aplikasyon an dousman e san ajoute sou resous yo. Nouvo règleman yo pral antre an vigè 60 jou aprè li va fin pibliye nan jounal The Federal Register ki pral parèt semèn pwochèn.

Daprè kakil administrasyon te fè ane pase a, li pral bezwen 800 lòt anplwaye pou ede ajan k ap travay sou azil yo jere 75 mil ka pa ane. San plis lajan ak nouvo nominsyon, moun pa ka wè klèman ki enpak chanjman an pral pote vrèman.

XS
SM
MD
LG