Accessibility links

Breaking News

11 Mas 2020, OMS te Deklare COVID-19 yon Pandemi


Tedros OMS
Tedros OMS

Nan dat 11 Mas 2020, Oganizasyon Mondyal Lasante (OMS) te deklare COVID-19 se yon pandemi.

2 zan aprè deklarasyon OMS la, gen plis pase 6 milyon moun ki mouri e plis pase 453 milyon ka enfeksyon an nan mond la daprè Sant resous koronavirus Johns Hopkins. Responsab sante publik yo te bay avètismn pou di ke bilan moun ki pran enfeksyon an ak sa ki mouri nan kèk peyi pi piti lontan pase chif reyèl yo, e konsa, yo di, li difisil pou konnen vrèman vre tout valè dega ke virus la fè. Pandemi an pako prèt pou-l fini dapre sa direktè jeneral Oganizasyon Mondyal Lasante a Tedros Adhanom Ghabreyesus te di nan komansman semèn pase a.

Malgre kantite ka enfeksyon yo ak kantite moun ki mouri ke yo rapòte diminye seriezman nan mond la, e malgre plizyè peyi deja leve restriksyon yo, Tedros di pandemic an pa pral fini okenn kote toutotan li pa fini tout kote.

Direktè jeneral OMS la di fè tès-la rete yon zouti k-ap sove lavi nan lut nou kont pandemi an, nan kad yon estrateji detaye. Li rekomande tès ke moun ka fè pou kont yo ansanm ak lòt ke profesyonèl COVID yo ap fè a.

Aloske Johns Hopkins rapòte gen 10 milyon 700 mil vaksen COVID-19 ki al nan bra moun nan mond lan, toujou gen inegalite nan kesyon vaksen an.

Fasilite pou moun jwenn vaksen, ak kantite moun ki ka jwenn li, dapre yon deklarasyon OMS, ta dwe baze sou prensip ke chak kretyen vivan dwe viv kalite lavi ke li ta vle viv la, kèlkeswa ras li, relijyon li, kwayans politik li, ekonomi li, oubyen kelkeswa lot kondisyon sosyal li.

XS
SM
MD
LG