Accessibility links

Breaking News

Aprè Re-Ouvèti Gouvènman an, Prezidan Obama Mande Inite Tout Ameriken


Avèk re-ouvèti gouvènman federal Lèzetazini an, anplwaye gouvènman ameriken an retounen nan travay nan jounen jedi 17 oktòb 2013 la pou lapremyè fwa nan 17 jou. Enstitisyon Smithsonian --yon enstitisyon ki reyini yon bann ak yon pakèt mize sou Mall Nasyonal la nan Washington-- re-ouvè pòt mize li yo, tandiske Jaden Zowololojik Nasyonal la pral rekòmanse resevwa vizitè ankò vandredi.

Nan matine jounen jedi a, Prezidan Barack Obama pran lapawòl nan la Mezon Blanch pou l mete devan pèp ameriken-an yon mesaj kote li pale de akò 2 pati yo rive jwenn pou yo re-louvri gouvènman an, elimine menas ki tap peze sou do peyi a ki te preske rive nan yon pwen kote li pa t ap ka peye dèt li, e li ensiste sou nesesite pou Demokrat ak Repibliken travay ansanm pou fè ekonomi an fè pwogrè, kreye travay e bay klas mwayèn nan plis jarèt.

Prezidan Obama deklare: "Pa gen gayan la a. Pandan 2 zou 3 semèn ki pase yo, ekonomi nou an sibi anpil gwo dega ki pat nesesè. Nou poko konnen tout dimansyon dega sa yo; men tout analis deyò a panse sa rive ralanti kwasans ekonomik la"

Prezidan Obama kontinye pou l atire atansyon sou nesesite pou otorite ameriken yo (Demokrat kou Repiubliken) sispann sèvi ak politik pou yo defann enterè pati yo, olye yo sèvi enterè sitwayen peyi a, enterè elektè ki te vote pou voye yo reprezante sikonskripsyon yo nan Washington.

Misye Obama di : "Pèp ameriken an fatige finalman ak jan bagay yo fèt nan Washington. Nan yon moman kote enonomi nou an mande plis travay, nan yon moman kote li bezwen plis bourad, nou jwenn mwayen nou pre-fabrike yon kriz ki fè ekonomi nou an fè bak. E poukisa antò? Pat gen okenn rezon ekonomik pou sa te rive."

Nan menm mesaj sa a, Prezidan Obama pale de yon pwopozisyon-lwa ki deja pase nan chanm wòt Kongrè a (kidonk nan Sena a) avèk apui palmantè tou lè 2 pati yo e ki kapab ranfòse sekirite a sou fwontyè peyi a, modènize sistèm imigrasyon an e garanti ke tout moun kap vini Ozetazuni respekte menm règ jwèt la.

Prezidan Obama fè konnen: "Majorite ameriken yo panse sa, se bagay kòrèk la e se sa nou dwe fè. E lwa sa a rete la, lap tann pou Chanm dè Reprezantan an vote li. Abyen, si Lachanm genyen ide ki kapab ede n amelyore pwopozisyon-lwa Sena a, an n pale de sa… An n kòmanse negosye sou sa… Men, pinga n kite pwoblèm sa a grandi, grandi san rete pou youn, 2, 3 zan ankò. Se yon bagay nou ka fè -yon bagay nou ta dwe fè- anvan fen ane sa a."

Sou refòm sistèm imigrasyn an, Prezidan Obama fini pa di pwopozisyon-lwa Sena a deja apwouve a kapab garanti moun ki te antre nan peyi a ilegalman, peye taks yo dwe leta, peye yon penalite epi satisfè obligasyon yo. Ekonomis yo di si lejislasyon sa a tounen yon lwa, ekonomi amerikèn nan kapab anrejistre yon kwawans 5 pou san nan 20 tan, sa ki bay an chif yon kwasans ki ka monte rive mil milya 400 milyon dola.
XS
SM
MD
LG