Accessibility links

Breaking News

Negosyasyon Maraton nan Kongrè Ameriken an sou Fèmti Gouvènman an ak Dèt Nasyonal la


Jounalis antoure Lidè Majorite a nan Sena a, Harry Reid, pandan li tap kite biwo kòlèg repibliken li, Lidè Minorite a nan Sena a, Mitch McConnell, nan Washington (Foto 14 oktòb 2013).
Nan Washington, Sena a rekòmanse fè deba sou yon akò pou mete fen nan fèmti gouvènman an e an menm tan leve plafon dèt nasyonal la aprè Chanm Depite a pat rive apwouve yon plan konsa nan jounen madi 15 oktòb la, anvan delè palmantè yo genyen pou sa rive nan bout li jedi 17 oktòb la.

Lidè majorite democrat la nan Sena a, Harry Reid, ak lidè minorite repibliken an, Mitch McConnell, ap travay san pran souf pou wè si yo ka rive jwenn yon antant ki ta ka pèmèt gouvènman an rekòmanse travay rive jous nan dat 15 janvye 2014, plis yon ogmantasyon tanporè plafon dèt la rive nan dat 7 fevriye pwochen. Yon lejislasyon konsa tap genyen pou l pase ni nan Sena a ni nan Chanm dè Reprezantan an anvan fen delè Kongrè a gen pou sa e kap fini jedi. Si jou sa a rive e 2 chanm yo pa antann yo sou kesyon an, Depatman Trezò Lèzetazini an pral atenn limit lajan ki gen dwa prete e peyi a ap tounen yon delenkan ekonomik ki pa ka peye dèt li.

Nan jounen madi a, lidè repibliken yo nan Chanm Bas la te deside ranvwaye yon vòt sou yon plan revize ki ta kapab pote kèk chanjman nan nouvo lwa sou swen-sante ki rele OBAMACARE la, aprè yo te fin pa wè chanjman sa yo pa tap jwenn ase apui pami depite yo, ni non plis tou li pa tap pase nan Sena a.

Nan menm jounen madi a, yon konpayi ki la pou evalye merit kredi yon gouvènman e ki rele «Fitch Credit Agency », plase Lèzetazini sou yon lis kote yap siveye de prè peyi ki sanble sou wout degradasyon; se yon siyn ki montre ajans la byen kapab degrade Lèzetazini e ba li move kanè, alòske jounen jodi a peyi a genyen pi gwo nòt posib-la, ki se 3 A (AAA).

Nan yon entèvyou Prezidan Barack Obama bay kanal televizyon W-ABC nan New York madi, li lanse apèl bay manm Kongrè a pou l mande yo mete politik sou kote e sispann fè pèp ameriken an soufri. Nan dat 15 oktòb 2013 la, fèmti pasyèl gouvènman ameriken an antre nan 3èm semèn li, kote tout anplwaye ak sèvis Leta federal yo – (eksepte sila yo ke otorite yo konsidere kòm anplwaye ak sèvis esansyèl) pap travay ; se konsa sant touristik yo, pak nasyonal yo, moniman istorik yo, mize yo, yo tout rete fèmen depi premye oktòb pase a.
XS
SM
MD
LG