Accessibility links

Breaking News

Etazini-Kriz : Manifestasyon kont Kongrè a ak La Mezon Blanch


Ozetazini, akoz fèmti pasyèl gouvènman an, plizyè santèn milye anplwaye federal oblije rete lakay yo, san travay; sa pwovoke pwotestasyon kote sitwayen yo pa mete dlo nan bouch yo pou yo kritike manm Kongrè a epi mande yo fè yon jan pou yo bay peyi a yon bidjè finalman.

Vrèmanvre, nan moman Lèzetazini pa gen yon bibjè ki te dwe kòmanse finanse aktivite gouvènman an depi le premye obtòb pase a, pak nasyonal yo, sit touristik yo, moniman istorik yo rete fèmen; espesyalis ki la pou teste kalite manje kap antre sou mache a pa al travay, e gouvènman an sispann pibliye rapò sou eta ekonomi an.

Fèmti gouvènman an ap antre nan 3èm semèn li madi 15 oktòb kap vini la a, e ameriken yo kòmanse santi konsekans yo seryezman, paske gen aktivite yo pa ka mennen, gen tranzaksyon yo pa ka fè, alòske sa te reprezante yon woutin pou yo –tranzaksyon tankou yon prè-labank pou yo achte kay ak machin, epi woutin kote moun konn resevwa lajan biwo kontribisyon remèt yo sou taks yo te peye pandan ane fiskal anvan an.

Yon lòt egzanp ki montre nan ki pwen sitiyasyon sa a afekte aktivite Leta Federal ameriken an: pou lapremyè fwa depi 200 zan, daprè obsèvatè yo, òlòj Kongrè a kanpe --li pa bay lè-- paske pa gen moun pou ba l chenn.

Devan move konsekans fèmti gouvènman an, manifestan pran lari nan gwo vil, kou nan ti vil. Se konsa dimanch 13 oktòb la, nan Washington, plizyè santèn moun te rasanble sou Mall Nasyonal la (yon gwo plas piblik ki ant La Mezon Blanch ak lokal Kongrè a) kote yo kraze barikad otorite yo fè enstale devan moniman yo ki fèmen pou vizitè.

Yo fè menm bagay la devan La Mezon Blanch kote yo te prezante ak pannkat ki kritike prezidan Barack Obama.

Nan menm jounen dimanch la, manifestan yo te pwoteste tou devan Kongrè a kote yo lanse gwo kritik kont depite ak senatè ki pa rive antann yo sou yon bidjè; yo repwoche Kongrè a le fèt ke, depi kèk ane deja, palmantè yo vini ak yon lwa ki pèmèt gouvènman an kontinye fonksyone ak bidjè ane anvan, paske yo pa ka jwenn yon akò sou yon bidjè tou nèf. Men, ane sa a yo pat menm ka rive jwenn yon antant konsa anvan ane fiskal la te kòmanse nan dat premye oktòb pase a.
XS
SM
MD
LG