Accessibility links

Breaking News

Madam Pamela White, Anbasadè Etazini Nan Peyi Dayiti Voye Yon Laye Konpliman Pou Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik la


Pamela Ann White, Diplomat ameriken e Ambassadè Etazini ann Ayiti depi ane 2012. Koutwazi: Depatman Deta
M. Ronald César
Direktè
Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik la
Washington, DC

Chè Mr. César;

Anbasad Lèzetazini an nan Pòtoprens, Ayiti, pote kole ak tout oditè w yo atravè lemon pou felisite w ansanm ak ekip ou a nan okazyon 27e. anivèsè Sèvis Kreyòl la.

Nou wete chapo pou 27 tan siksè Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik la yo. Nou konnen difikilte ou rankontre pandan tout ane sa yo, e nou vle w konnen kouman nou apresye angajman pwofesyonèl manch long ou vizavi pèp ayisyen an.

Sèvis Kreyòl la reyalize anpil depi kreasyon li, e tandiske rete anpil bagay toujou pou fèt, nou gen konfyans total Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik la, ansanm ak estasyon radyo afilye li yo nan peyi Dayiti, e anba lidèchip ou, Mr. César, kòm direktè, Sevis la pral kontinye fè pwomosyon ideyal libète ak demokrasi yo e, pa konsekan, ede bati yon meyè avni, plen espwa ak pwosperite pou bèl peyi sa a.

Yon lòt fwa ankò, mwen felisite w e swete ou lemeyè pou kounye a e pou lavni. E mwen pwofite okazyon sa a pou m reyafime angajman Anbasad Lèzetazini an nan Pòtoprens pou n kontinye travay avèk ou nan efò komen nou pou n enfòme e apiye pèp ayisyen an nan lit lap mennen pou l reyalize yon avni pi pwospè, pi pasifik e pi bon.
Sensèman,
Pamela White
Anbasadè
Kopi orijinal lèt Anbasadè Pamela White la

XS
SM
MD
LG