mèkredi 01 avril 2015, 00:31 EDT

Tab Dè Matyè Pwogram nan

Pwogram maten an

Se premye pwogram jounen an ki gen ladan dènye nouvèl sou Lèzetazini, Ayiti ak rès mond la. Pami segman yo genyen espò, dyasporama ak editoryal la.

Orè Lendi - Vandredi
Tan Inivèsèl Kowòdone 1230 UTC
Dire 01:00:00
Koute MP3 | Podcast

Sa kap Vini 07:30 - 08:30 mèkredi 1 avril

Pwogram mitan jounen an

Se 2èm pwogram jounen an, avèk nouvèl tou nèf sou Lèzetazini, Ayiti ak rès mond la. 2 fwa pa semèn (mèkredi ak vandredi) se yon pwogram  lib tribin "Dyaloge ak Etazini", sou Ayiti oubyen yon tèm enpòtan konsènan Lèzetazini ou rejyon Amerik Latin nan.
Orè Lendi - Dimanch
Tan Inivèsèl Kowòdone 1730 UTC
Dire 01:00:00
Koute MP3 | Podcast

Sa kap Vini 12:30 - 13:30 mèkredi 1 avril

Pwogram aprè-midi a

e 3èm e dènye pwogram jounen an, avèk nouvèl tou nèf sou Lèzetazini, Ayiti ak rès mond la. Pami segman ki pase ladan yo e ki pa nan lòt pwogram yo, genyen Lavi Ozetazini ak Nouvèl sou Vedèt yo.
Orè Lendi - Dimanch
Tan Inivèsèl Kowòdone 2200 UTC
Dire 01:00:00
Koute MP3 | Podcast

Sa kap Vini 16:00 - 16:30 mèkredi 1 avril

Nouvèl an Vè

Nan segmans a, ki pase chak vandredi apremidi, J. Lyonel Desmarattes prezante yon rezime nouvel semenn nan an ve e an rim. Nouvel an Ve vini ak yon mizik rap anba-anba, e Lyonel pwononse mo yo yon fason komik, pou bay yon pwodui orijinal ki prepare odite yo pou wikenn nan.


Kreyòl Pale-Kreyòl Konprann

Nan segman sa a, Jacques Jean-Baptiste prezante yon seri de mo, ekspresyon, ak pwoveb keyol yon fason elegan. Depi li te komanse segman sa a, li tounen youn nan randevou anpil odite pa rate. Se yon segman ki mande rechech ak imajinasyon. Fason Jacques prezante l la fe l tounen yon pati nan pwogram madi, midi trant la, odite yo  renmen anpil. Imel, let ak koutfil rann temwayaj sou jan moun apresye efo Jacques fe pou l kenbe randevou a chak semenn.  Lib Tribinn/Dyaloge ak Etazini

Chak mekredi ak vandredi pwogram sa a bay odite yo yon okazyon pou yo pale ak envite yo epi prezantate yo sou yo seri kesyon ki konsenen sitiyasyon an ann Aytii, menm jan yo ka abode tou pwoblem mondyal ki genyen konsekans sou rejyon karayib la.

Swiv nou sou rezo sosyal yo