jedi 05 me 2016, 15:56 EDT

segman espesyal / sante

Rekòmandasyon Pou Moun Teste Pou VIH

x
Ekip Sèvis Kreyòl VOA
Yon panèl doktè ak syantifik  ki gen apwi gouvènman ameriken an rekòmande pou tout moun ant 15 e 65 kan fè tès pou V-I-H , viris ki bay maladi SIDA a . 

Panèl sa a di li  rekonèt li te fè yon premye rekòmandasyon ki te mande tès sèlman pou moun ki prezante plis risk pou trape viris la . Men kounye a li di gen 25 pousan  plis pase yon milyon ameriken  ki enfekte ak viris la e yo pa menm konn sa.
Fowòm sa a fèmen
Kòmantè
     
Poko gen kòmantè sou fowòm nan. Si ou vle, ou ka tounen premye moun ki kòmante sou li.

Swiv nou sou rezo sosyal yo