vandredi 24 oktòb 2014, 08:44 EDT

Pwogram / Kreyòl Pale-Kreyòl Konprann

Nan segman sa a, Jacques Jean-Baptiste prezante yon seri de mo, ekspresyon, ak pwoveb keyol yon fason elegan. Depi li te komanse segman sa a, li tounen youn nan randevou anpil odite pa rate. Se yon segman ki mande rechech ak imajinasyon. Fason Jacques prezante l la fe l tounen yon pati nan pwogram madi, midi trant la, odite yo  renmen anpil. Imel, let ak koutfil rann temwayaj sou jan moun apresye efo Jacques fe pou l kenbe randevou a chak semenn.  


Baladodifizyon

oktòb 2014

Pa gen pwogram pou paj pwogram nan

oktòb 2014

Almanak

Swiv nou sou rezo sosyal yo