lendi 20 oktòb 2014, 23:45 EDT

segman espesyal / sante

Ayiti Prezan nan yon Somè ALBA sou Epidemi Ebola nan Kiba

Haiti map

20.10.2014
Objektif somè ALBA a nan La Avàn se pèmèt gouvènman peyi Amerik Latin ak Karayib yo fè preparasyon pou sizoka yon epidemi maladi Ebola a ta antre nan rejyon an Plis

Swiv nou sou rezo sosyal yo